2014-09-24

Externa nyheter

Vattenfall köper vindkraftverk av Siemens till vindkraftparken Juktan

Siemens har slutit avtal med Vattenfall om nio vindkraftverk med en effekt på 3,2 megawatt vardera. I avtalet ingår även ett femårigt serviceavtal. Vindkraftverken kommer att installeras i Sorsele kommun i Lappland (Västerbottens län), och beräknas vara i drift i slutet av 2015.

Läs hela