2017-08-21

Externa nyheter

Vattenfall: Nödvändigt med undantag

Regeringen presenterade i juni ett nytt förslag där miljökraven på vattenkraften ska höjas. I det förslaget föreslås det också att särskilda undantag ska kan få göras för större eller mer betydande vattenkraftverk. Enligt Vattenfall är en sådan lösning nödvändig.

I takt med att vindkraften utvecklas kommer behovet av reglerkraft att öka, vilket i första hand vattenkraften svarar för. Att särskilda undantag skulle göras för större eller mer betydande vattenkraftverk ser han därför som något nödvändigt.

Läs mer här