2011-06-29

Externa nyheter

Vattenfall och basindustrin lämnar sina planer på nya reaktorer i Sverige

De avtal mellan Vattenfall och Industrikraft som hade till syfte att undersöka möjligheterna att bygga nya reaktorer i Sverige kommer att avslutas i juni. Med andra ord de potentiella planerna på nya reaktorer i Sverige läggs ner.

Läs hela