2019-02-08

Externa nyheter

Vattenfall och Marguerite tecknar långsiktigt avtal för ny vindkraft i Sverige

Vattenfall och Marguerite, en europeisk investerare med inriktning på infrastruktur, har tecknat avtal för köp av förnybar el och kraftbalansering från den svenska vindkraftparken Brännliden, med en installerad kapacitet på 42 MW, väster om Skellefteå

Enligt detta långsiktiga avtal kommer Vattenfall att köpa elproduktionen och svara för kraftbalanseringen från vindkraftparken Brännliden som byggs omkring 15 kilometer nordväst om Jörn i Skellefteå kommun. Vattenfall kommer också att stå för försäljning av el och hantering av elcertifikat med ursprungsgarantier.

Läs pressmeddelandet hos Vattenfall.