2014-03-28

Externa nyheter

Vattenfall rekordinvesterar i elnäten

Vattenfall Eldistribution ökar kraftigt investeringarna på elnäten – från normalt tre till fyra miljarder kronor år 2014. Under de närmaste åren görs en särskild satsning för att öka leveranssäkerheten i norra Sverige och samtidigt möjliggöra anslutning av mer vindkraft.

Läs hela