2020-01-22

Externa nyheter

Vattenfall tecknar nytt vindkraftsavtal

Vattenfall har tecknat ett femårigt avtal om energitjänster som omfattar finska TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland.

Det finska bolaget har för närvarande en installerad kapacitet på 441 megawatt och elproduktion år 2019 på 1,3 terawattimmar, vilket motsvarade 20 procent av Finlands vindkraftsproduktion.

Läs nyheten från Branschaktuellt