2018-03-05

Externa nyheter

Vattenfall: Tre initiativ som sänker utsläppen 30 procent

Nu finns en unik möjlighet. Sverige har råvarorna, energin och det industriella kunnandet. Det här ger oss en unik position. Hela samhället behöver nu hjälpas åt och säkra teknikskiften i några av de mest fundamentala industriprocesserna inför framtiden. Det i sin tur bygger vårt välstånd.

Sverige behöver fortsatt god tillgång på konkurrenskraftig och fossilfri el för att bibehålla konkurrensfördelar. Det krävs nationella insatser från staten, forskning och högskolor och det krävs kompetensförsörjning. Utbyggnad av elnätsinfrastruktur behöver ske i god tid om initiativen ska lyckas. Vi välkomnar ett fortsatt aktivt politiskt stöd och en vision för ett industriellt fossilfritt Sverige.

Läs mer här