2014-04-11

Externa nyheter

Vattenfall Vindkraft inleder strategiskt vindkraftsamarbete med Kabeko Kraft

Vattenfall Vindkraft och Kabeko Kraft inleder ett samarbete gällande fyra områden i Västernorrland med en potential på 500 MW motsvarande hushållsel till 300 000 hem. Vindkraft ska byggas där det blåser riktigt bra. Att hitta de bästa vindlägena och utveckla dem till tillståndsgivna projekt är en lång och tidskrävande process. Vattenfall Vindkrafts affärskoncept är att utveckla, bygga och äga effektiva och lönsamma vindkraftanläggningar. Idag har vi en egen stor portfölj av projekt under utveckling men Vattenfall är alltid intresserad av nya projekt

Läs hela