2015-03-25

Externa nyheter

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2014: Mot en mer hållbar energiportfölj

I års- och hållbarhetsredovisningen beskrivs Vattenfalls verksamhet under 2014. I en utmanande marknad fortsatte Vattenfall att ställa om produktionen mot lägre koldioxidutsläpp och mer förnybart.

Läs hela