2010-11-09

Externa nyheter

"Vattenfalls planer på ny kärnkraft måste stoppas"

Denna inställning är svår att begripa. Under de två senaste åren, 2008 och 2009, installerades i världen mer än 70 gånger så mycket vindkraft som ny kärnkraft, enligt statistik från Global Wind Energy Council och World Nuclear Association.

Under 2009 stängdes dessutom betydligt mer kärnkraft än vad som installerades.

Den globala utvecklingen kan förstås i ljuset av olika aktörers bedömningar av produktionskostnaderna för ny elkraft:

Läs hela