2012-09-19

Externa nyheter

Vattenfalls vindkraftpark Ormonde ger el till 100 000

Ormonde vindkraftpark är en av de mest tekniskt avancerade vindkraftparkerna i världen tack vare en mängd nya lösningar. Det är till exempel första gången som världens största vindkraftturbiner, REpower 5MW, används i kommersiellt syfte. Det är också första gången som de lokalt producerade skotska fundamenten används.

Läs hela