2015-01-28

Externa nyheter

Veidekke bygger för vindkraft

Veidekke Anläggning Sydväst har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att bygga fundament för sju vindkraftverk med tillhörande vägar i Fröreda, Hultsfreds kommun. Veidekke ska bygga vägar, kranplatser, upplagsytor, jordning, kanalisation och vindkraftsfundament. Projektet är en totalentreprenad med byggstart januari 2015 och beräknas stå klart juni 2015.

Läs hela