2012-10-19

Externa nyheter

Vem betalar för att ta ner vindsnurrorna efteråt?

Det är exploatören som ska betala för att ta ner vindkraftverken när de blir gamla och inte längre används. Det är huvudregeln när länsstyrelsen ger tillstånd till vindkraftsbyggen.

Läs hela