2020-09-07

Externa nyheter

Vem ska betala Gotlandskabeln?

Det behövs en ny elkabel mellan fastlandet och Gotland. Men om det blir likström eller växelström är oklart. Flera andra viktiga frågor väntar också på svar. ”Inte en självklarhet att vi ska betala” säger Svenska kraftnät.

Läs artikeln i Ny teknik