2017-05-29

Externa nyheter

Vertikala vindkraftverk kan vara framtiden

Bevisat tystare. Ny forskning visar stora fördelar med vertikala vindkraftverk men Falkenberg energi planerar inga nya pengar till projektet.

Läs mer här.