2015-08-31

Externa nyheter

Vestas erhåller finskt avtal

Danska tillverkaren av vindkraftsturbiner Vestas ska ha fått en order gällande en vindkraftpark i Finland om 73 megawatt. Vestas ska leverera 22 stycken av sina vindkraftverk med 3,3 megawatts kapacitet. Kontraktet ska även omfatta leverans, installation och driftsättning av vindkraftverken samt ett serviceavtal. Leverans av vindkraftverken väntas påbörjas under andra kvartalet av 2016, medan driftsättning beräknas vara klar i slutet av 2016.

Läs hela