2020-09-29

Externa nyheter

Vetenskapsradion i P1 om vindkraft i elsystemet

Vindkraften byggs ut i snabb takt, och kommer om några år stå för 1/3 av elproduktionen. Kritiker menar att det sker utan ordentlig förberedelse – och det finns en oro för fler framtida avbrott i elsystemet när sol och vind kommer att stå för en allt större andel av elproduktionen. Riskerna kan dock minskas. Ny teknik kan, när det blåser för lite eller för mycket, med hjälp av batterier och flexibel elanvändning lösa problemen, men det gäller att vi börjar anpassningen i tid.

Detta lyfter Vetenskapsradion fram i ett antal reportage från Sveriges Radio.

Hör inslagen ”Så hittar vi stabilitet i elnätet även med ökad andel vind””Hur säker blir vindkraftens utbyggnad?” och ”Hotet mot elsystemet – om den förnybara elen” på Sveriges Radios hemsida.