2017-11-02

Externa nyheter

Vetot borde upphävas

Sverige har en lag som tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet, ger utslag som inte kan överklagas och som kan leda till att kommuner begär ersättning för att bevilja en ansökan; det kommunala vindkraftsvetot.

Läs mer här