2013-02-15

Externa nyheter

Vi behöver förnybar energi

– Visst tar vi hänsyn till folks synpunkter, men är man inte direkt berörd så bli betydelsen av synpunkterna mindre. Det säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun. Som ordförande för den nämnd som beviljar eller avslår vindkraftverk är Patrik Holmberg väl medveten om att vindkraften är en het potatis på Söderslätt, och han är medveten om att många är negativt inställda till dem.

Läs hela

Men, säger han, egentligen ska det ganska mycket till för att kommunen inte ska bevilja bygglov för vindkraftverk. Hittills har man beviljat nästan alla ansökningar