2017-02-14

Externa nyheter

Vi behöver modiga människor

100 procent förnybart 2040. Det är målet. Workshopen om förnybar energi på Energiutblick lyfter frågan om vilken väg Sverige ska välja för att nå dit. Lars Andersson på Energimyndigheten ägnar en stor del av sin arbetstid åt att försöka hitta svar.

Bilarna kommer att låta mindre men vindkraftens ljud kommer närmare…. Vi kanske måste använda skogen till bioenergi, köra vattenkraften hårdare och använda all vindkraft vi kan.

Läs mer här.