2020-10-09

Externa nyheter

”Vi behöver öka elanvändningen med upp till 70 procent”

Ett politiskt planeringsmål för ökad elanvändning med upp till 100 TWh till år 2045 skulle vara en kraftfull signal inför den fortsatta reformeringen av elmarknaden, skriver Per Langer, vd för Fortum i Sverige.

Att vi kommer behöva använda mer el för att klara klimatomställningen är ingen hemlighet. De flesta bedömningar har hittills landat på att elanvändningen behöver öka med mellan 30 och 45 procent. Det är en kraftig ökning men omfattar ofta endast den direkta elektrifieringen, till exempel elbilar och eldrivna industriella processer.

Läs artikeln i Ny Teknik.