2019-10-21

Externa nyheter

Vi har stora möjligheter att med våra val påverka hur framtiden ser ut

Bra att protestera mot klimatförstörelsen – men nu är det dags för nästa steg i engagemanget! (…)

Om vi köper solceller eller vindkraft i Sverige, driver det nämligen ner kostnaden för solceller och vindkraft i hela världen – vilket gör att tekniken byggs ut i andra områden där de kanske än mer behövs. Exempelvis innebar Tysklands tidiga lokala utbyggnad av solenergi att forskning och storskalsfördelar drev ner kostnaden till kostnadseffektiva nivåer, så att vi idag kan bygga ut solenergi globalt utan aktivt stöd i stora delar av världen. Kostnaden för havsbaserad vindkraft har sjunkit med över 70 procent på bara fem år, till stor del på grund av att Storbritannien, Tyskland, Danmark och faktiskt även Sverige gick före och byggde ut parker i ett tidigt skede – vilket innebär att man idag utvecklar havsbaserad vindkraft i alla världsdelar utom Antarktis med enorm nytta för klimatet.

Läs debattartikeln i Sydsvenskan.