2017-11-09

Externa nyheter

Vi kan göra tredubbelt mer för att hejda klimatförändringarna

När 197 länder skrev under klimatavtalet i Paris lovade de att begränsa den globala uppvärmningen till väl under plus två grader, med siktet mot plus 1,5 grader. Samtidigt gav de frivilliga löften om hur mycket de ska begränsa sina egna nationella utsläpp till 2030 för att nå målen.

Läs mer här