2021-06-14

Externa nyheter

Vi kan inte acceptera förslagen i Artskyddsutredningen

Den nyligen presenterade Artskyddsutredningen har varit efterlängtad efter år av konflikter och oklarheter. Resultatet är dock en besvikelse. Med de förslag som lämnas får näringslivet och enskilda markägare bära en stor del av bördan för Sveriges artskydd, skriver expertföreträdare för näringslivet.

Lär mer: https://www.di.se/debatt/vi-kan-inte-acceptera-forslagen-i-artskyddsutredningen/