2015-11-05

Externa nyheter

Vi måste förändra våra vanor

Toppmötet i Paris är viktigt men ännu viktigare är att vi formulerar en hållbarhetsvision där vi börjar förändra oss själva och våra vanor, skriver Johan Landgren. Just nu pågår två parallella experiment som var för sig är de största i människans historia men som samtidigt är siamesiska tvillingar – gränsen för hur mycket växthusgaser klimatet klarar av och hur människan ska klara av minskad tillgång till olja.

Läs hela