2018-08-28

Externa nyheter

Vi måste minska utsläppen

Svar på Karl Falk 25/8 “Var är balansen i bedömningen av Taggen”.

Det är bra att Karl Falk håller med Naturskyddsföreningen om betydelsen av utsläppsfri el. Han fruktar dock problem med syrebrist och bottendöd. Syrebrist är ett verkligt problem i Östersjön, men då främst på djup större än 50 m i till exempel Bornholmsdjupet. I de grundare delarna av Hanöbukten kan vi snarast få problem om man i framtiden på ett felaktigt sätt tar upp sand för ersätta den borteroderade sanden på stranden. (Så kallad strandfodring). Uppgifterna om storskalig muddring i samband med Taggen som spridits i olika insändare är kraftigt överdriven. Vissa personer påstår att hela Taggenområdet ska muddras utan någon rimlig förklaring till detta.

Läs mer här.