2018-08-13

Externa nyheter

Vi ser er politiker – gör klimatet till en valfråga

DEBATT. 17 organisationer i upprop: Glappet mellan klimatmål och politiska förslag är för stort. Alla partier har presenterat vilka politiska åtgärder de tänker vidta i klimatfrågan om de kommer i regeringsställning. Partierna har i olika utsträckning vässat sin klimatpolitik och satt klimatet högre upp på sin agenda, vilket är bra och nödvändigt.

Men trots att vi ser en del åtgärder i rätt riktning, är det tydligt att klimatmålen ofta underställs andra politiska mål. Trots sommarens tydliga påminnelse om vad ett varmare klimat kan innebära så är glappet stort mellan klimatmål och politiska förslag.

Läs mer här.