2018-11-14

Externa nyheter

Vi skulle kunna exportera förnybar el till Europa

Tekniskt och ekonomiskt är problemet att undvika klimatrisker löst. Det är slutsatsen när man läser årets upplaga av amerikanska Lazards årliga rapport över vad elproduktion från olika energikällor kostar. Det var ett par år sedan sol- och vind-el från nya anläggningar blev billigare än el från nya kolkraftverk.

Det som är nytt i årets rapport är att man påpekar att den totala kostnaden för el från nybyggda sol- och vind-elverk ofta är lägre än kostnaden för att fortsätta producera el i kolkraftverk som redan står och producerar el. Ny vindkraft på land konkurrerar till och med ut en del existerande kärnkraftverk.

Läs hela ledaren hos ETC.