2011-03-11

Externa nyheter

Vi söker samförstånd istället för tvång

Slutreplik till Jens Holm ”Kommunalt veto för vindkraftsetablering fungerar inte” TD 2/3. På TD den 2/3 skriver Jens Holm (V) att vi moderater motarbetar en hållbar klimatpolitik genom att vilja behålla det kommunala självstyret. Föga förvånande verkar Holm anse att det är okej, till och med bra, att fatta beslut över huvudet på människor som berörs.

Läs hela