2015-04-13

Externa nyheter

Debatt: Vi tjänar på hög ambition kring förnybar energi

Genom att ta vara på Sveriges goda förutsättningar för förnybar energi kan vi, som också allianspartierna konstaterat, exportera kol-snål el till Europa samtidigt som vi klarar våra egna behov, skriver bland andra Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.

Läs hela