2014-03-03

Externa nyheter

Vi vill ha besked om tre klimat- och energimål mål

Med stöd av ett tydligt mål för förnybar energi har den förnybara elproduktionen i Västernorrland ökat kraftigt. Regeringen måste nu sluta tveka och lämna ett tydligt besked om att Sverige vill att EU ska ha tre parallella och bindande klimat- och energimål – med minst 60 procent utsläppsminskning, 45 procent förnybar energi och 40 procent energieffektivisering.

 

EU:s medlemsländer står inför ett avgörande vägskäl när de nu ska förhandla fram en ny klimat- och energiöverenskommelse som ska gälla fram till 2030.

Läs hela