2020-10-28

Externa nyheter

”Vi vill ha ett fossilfritt system till lägsta kostnad”

Bygg ut elnäten och se till att systemtjänster prissätts. Nu gäller det att agera för att klara både klimatutmaning och företagens konkurrenskraft, menar Lina Håkansdotter – projektledare för Svenskt Näringslivs initiativ Kraftsamling Elförsörjning.

Rapporterna om Sveriges elsystem har duggat tätt från Svenskt Näringsliv under de senaste månaderna. Som projektledare för organisationens stora projekt Kraftsamling Elförsörjning har Lina Håkansdotter bråda dagar.

Syftet med projektet är att ta fram konstruktiva förslag för hur Sveriges elsystem ska hantera den snabba elektrifieringen för att klara klimatutmaningen och bidra till samhällsutvecklingen.

Läs artikeln i Tidningen Energi.