2017-04-04

Externa nyheter

”Vi vill stötta företag som tar steg mot hållbart samhälle”

I dag börjar vi samla in företags kunskap och idéer om vägen mot ett mer hållbart samhälle. Målet är konkreta förslag om sänkta kostnader för att anställa, en skattepolitik för klimatomställning och jobb samt långsiktiga spelregler som stärker svenskt näringslivs möjlighet att vara föregångare, skriver Gustav Fridolin (MP) och Isabella Lövin (MP).

Läs mer här.