2014-10-02

Externa nyheter

Viktiga reformer krävs för bättre miljölagar

Den nya regeringen har mycket att ta tag i när det gäller ny miljölagstiftning. I den här artikeln tar vi upp några av de viktigaste frågorna, skriver Pia Pehrson och Pelle Stubelius, jurister vid Foyen advokatbyrå.

Läs hela