2018-05-04

Externa nyheter

Vilka hot ser en klimatförnekare?

Härje Thunholm tillhör klimatförnekarnas skara som med stöd av några få procent vetenskapsmän säger att det inte är koldioxiden som förorsakar klimatförändringarna, menar Göte Bohman i ett inlägg.

Läs mer här