2017-06-21

Externa nyheter

Vill bygga sex vindkraftsparker utanför svenska kusten

Det nystartade bolaget Svea Vind Offshore planerar att bygga sex vindkraftsparker utanför Sveriges kust. ”Klimatförändringen är på väg, vi har inte tid att hålla på och tjafsa, säger Maria Brolin”, projektchef på bolaget.

Läs mer här.