2018-03-07

Externa nyheter

Vill skydda tjädern från vindkraft

Flera föreningar går nu ihop och avstyrker i ett yttrande en ansökan om vindkraftverk vid Lervik i södra kommundelen. Det är Tjust Fågelklubb, Östra Smålands Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Tjust som tillsammans protesterar mot EuroWinds planer på en vindkraftpark vid Lervik, mellan Totebo och Hjorted.

Främst är det den relativt höga förekomsten av tjäder som gör att de tre föreningarna vill att ansökan avslås.

Läs mer här