2020-08-16

Externa nyheter

Vind- och solkraft nu lika stort som kärnkraft

Produktionen av vind- och solkraft ökade under första halvåret 2020 till en tiondel av den globala elproduktionen. Det innebär att de förnybara energikällorna nu motsvarar produktionen från kärnkraftverk, som globalt står för 10,5 procent av elproduktionen. Det framgår av tankesmedjan Embers energirapport som även visar att marknadsandelarna för vind- och solkraft har dubblerats sedan Parisavtalet slöts 2015. Störst genomslag har vind och sol fått i EU, där energislagen nu motsvarar 21 procent. I Tyskland står vind- och solkraft för 42 procent av elproduktionen.

Läs artikeln från Aktuell Hållbarhet.