2019-06-13

Externa nyheter

Vindarna från Preemraff-målet blåser inte i vindkraftens riktning

Dispens från artskyddsförordningen meddelades i Preemraff-målet den 9 november 2018 av Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. På så vis kunde utbyggnaden av Preems raffinaderi tillåtas trots att det antogs leda till skada för fridlysta arter.

Dispensen motiverades av ett allt överskuggande allmänintresse vilket i praxis för vindkraft hittills inte ansetts aktuellt, trots att utbyggnaden av vindkraft i Sverige är ett allmänt intresse för att främja hållbar utveckling. Frågan är om Preemraff-målet leder till en ändrad praxis för vindkraft.  Det här anser Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen advokatfirma och Sara Kinnefors, biträdande jurist.

Läs hela artikeln på Nordiskaprojekt.se.