2012-08-30

Externa nyheter

Ny databas över alla vindkraftverk i Sverige

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten – ett webbaserat verktyg som ger en översikt av landets befintliga och projekterade vindkraftverk. Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen.

Läs hela