2018-02-16

Externa nyheter

Vindbruksplanen är en demokratifråga!

Efter att samrådet för Vaggeryds kommuns Vindbruksplan har avslutats och samtliga inblandade remissinstanser har svarat kommer kommunstyrelsen och senare Kommunfullmäktige att ta beslut om att anta denna plan.

Vi i gruppen ”Vindkraftpark Boarp Nej tack” var i första skedet positiva till denna plan, beroende på att den var väl genomarbetad och tog stor hänsyn till oss som bor på landet i den landsbygdskommun som Vaggeryds kommun faktiskt är.
Den viktigaste punkten i planen var att högsta ljudnivå vid bostad skulle vara 35 Db. Och inte som vedertaget 40 Db.

Läs mer här