2016-01-25

Externa nyheter

Vinden driver Facebooks nya datahall

Efter datahallen i Luleå öppnar nu Facebook sitt andra datacentrum i Irland. Det drivs helt med vindkraft. EU2 kallar Facebook sitt andra europeiska datacentrum efter anläggningen i Luleå. EU2 ska byggas i Clonee i Irland och kommer drivas enbart med vindkraft.

Läs hela