2019-03-25

Externa nyheter

Vinden har vänt för vindkraftaktierna

Vindkraftaktierna har gått starkt på börsen i takt med högre elpriser och ökat intresse för klimatneutrala energiinvesteringar.

Ett urval av några av Europas största vindkraftsproducenter och operatörer har under det senaste året gått upp 23 procent.

Under 2018 var elpriserna i genomsnitt klart högre jämfört med 2017.

Det största vindkraftsbolaget på svenska börsen är Eolus Wind med ett marknadsvärde på 1,2 miljarder kronor…

Artikel i Avanza.