2017-10-09

Externa nyheter

Vinden vänder för vindkraftsparkerna

Runt om i länet planeras flera vindkraftparker. Hittills har det varit svårt att få parkerna lönsamma, men med ny teknik ser framtiden bättre ut. Tidigare, och även i dag, så har lönsamheten varit ett problem.

Men enligt Charlotte Unger Larson på Svensk vindenergi är sådana här parker absolut nödvändigt i framtiden.

Läs mer här