2017-11-23

Externa nyheter

Vindenergi till havs ska bli billigare

Den dyra anslutningsavgiften till elnätet för havsbaserad vindkraft ska bort. I dag väntas regeringen besluta ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur modellen för det ska se ut.
Avgiften uppgår i runda slängar till några hundra miljoner kronor, beroende på hur mycket som byggs, enligt energiminister Ibrahim Baylan.

Läs mer här