2012-04-02

Externa nyheter

Vindkraft är bra – lokalt ägd vindkraft är bättre

Vänsterpartiet ser positivt på att Sundsvall är med och satsar på alternativa energikällor.

Vinden är en av de förnyelsebara källor som har en förhållandevis ­liten negativ påverkan på om­givande natur. Därför vill vi att kommunen klubbar en bra vindkraftsplan, så att vi kan börja ­ställa om vårt energibehov.

Läs hela