2018-04-10

Externa nyheter

Vindkraft bidrar till Norrbottens högkonjunktur

Efter en tillbakagång i den norrbottniska ekonomin åren 2011–2015 befinner sig konjunkturen åter på topp. ”Det finns en underliggande kraft i näringslivet”, säger Petter Alapää, företagsanalytiker på Norrlandsfonden.

 

Läs mer här