2011-08-04

Externa nyheter

Vindkraft, bygg ut varsamt till havs

På ledarsida i DN skriver Martin Liby Alonso: Vindkraftverken ska bli fler i Sverige. Åtminstone 2.000 ska uppföras de närmaste 10 åren för att uppfylla regeringens mål. Och många av dem kommer att byggas till havs. Det är en viktig del av omställningen till förnybara energikällor.

Läs hela

Läs hela