2012-10-17

Externa nyheter

Vindkraft byggs i fjällvärlden och ger 400 jobb

Det är 400 arbetstillfällen som skapas i år tack vare etableringen av vindparken på Blaiken, enligt BlaikenVinds beräkningar. Bolaget gör därmed flera samhällsbyggande insatser genom att dels skapa arbetstillfällen i en tid när den globala konjunkturen pekar nedåt, dels bidra till framtidens lösningar av klimatproblemen.

Läs hela