2012-08-21

Externa nyheter

Vindkraft driver behov av svetsarbeten

Efterfrågan på svetsutrustning på den globala marknaden ökar igen efter raset år 2009. Motor i uppgången är investeringar i förnybara energikällor där projekten blir fler, inte minst på vindkraftsidan. Det visar en studie från analysföretaget Frost & Sullivan.

Läs hela